KLÁRIS ÖKOHAJÓ
Projektjavaslat munkaterve
Ingatlanok önálló energia- és közműrendszerének kialakítása


Az általunk a Dunán, a Szent István Park északi csücskénél üzemeltetett Kláris Iroda- és Lakóhajót, amely állóhajó, szeretnénk függetleníteni  a szolgáltatóktól. Szeretnénk függetlenül létezni a villamos energia, a víz, a szennyvíz és a fűtés tekintetében.

 Szeretnénk teret adni ennek megvalósításában olyan még nem alkalmazott technikai megoldásoknak, amelyek teljesen újszerűek, eddig még máshol nem valósultak meg. Örülnénk, ha új találmányok, feltalálók is megkeresnének bennünket, hogy a pályázaton erre a célra kapott pénzünket ne csak már jól bevált, tömegtermelésben gyártott megoldásokra költhessük, hanem új, alternatív megoldások megvalósítására áldozhassuk.

A projekt kapcsán a következő dolgokat szeretnénk megvalósítani:
- a radiátoros olajfűtés kiváltása
- a villamosenergia-ellátás megoldása nap-, szél- és vízenergiával
- a vízellátás Dunavízből
- saját szennyvíztisztítás

A megvalósult megoldásokat hatékonyság szempontjából mérni szeretnénk.
Amennyiben a megoldás beválik, azaz elégségesen hatékony, szeretnénk a hajót bemutató-hajóként üzemeltetni, és a megoldást forgalmazni.
 
A Kláris hajó ökohajóvá történő átalakítása, több ponton is módosult a kiírtakhoz képest.
Az alábbiakban a projekt keretein belül ténylegesen megvalósítandó megoldásokat szerepeltetjük

 
A fűtési rendszer hőszivattyús megoldással fog üzemelni. A szükséges hőmennyiséget a Duna vizéből nyerjük ki, aminek hőcserélőn keresztül leadott energiáját hasznosítjuk. Maga a fűtési rendszer falfűtéses illetve fan-coil -os megoldással fog megvalósulni, a falelemekben tehát a Duna vizéből kinyert hőmennyiséggel felmelegített közeg fog keringeni, illetve hőt sugározni. A nyári időszakban az irodák hűtése, szintén ezzel a módszerrel történik, vagyis a hűvös Duna víz fogja közvetetten hűteni a falakat.
 
A hajó melegvíz-szükségletét napkollektorok segítségével oldjuk meg, melyeket a hajó tetején helyezünk el. A kollektorok által termelt hőmennyiség a HMV tartályt melegíti fel, a kiépítés pedig átjárhatóságot biztosít a fűtési rendszerbe, így fűtés- rásegítő szerepe is van.
 
A fűtésrásegítésben játszanak szerepet a hajó elején, illetve hátulján, a felső teraszokon megépítendő télikertek, melyek hőcsapdaként funkcionálnak és az átmeneti időszakokban (tavasz, ősz), illetve télen, a főfedélzeti irodákba történő hőbefúvással melegíti a levegőt.
 
A hűtési rendszer rásegítője lesz a (Duna vízzel hűtött) hajó gyomrából csöveken keresztül befúvott hideg levegő, amely a felső irodák hűtését segíti elő.