Energiarendszer

Az összetett önálló energiarendszer részletes leírása

A rendszer lelke a naptükör, amely olyan automatikával van felszerelve, ami a nap mozgását folyamatosan követi és biztosítja az optimális sugárbeesési szöget, ezért kisebb helyen kevesebb naptükör is biztosítja a szükséges energiafelvételt. A naptükör nevű berendezés a zártkörű vízrendszerében túlhevített gőzzé melegítteti fel a vizet a napsugárral, amely túlhevített gőzzel egy generátor lapátjait forgatja meg. A generátor termeli az áramot az ingatlan minden elektromos berendezése és a világítás számára. A naptükör terelő fokozatkapcsolójának beállításával elérhető, hogy a felhevített gőz a fűtési rendszerbe kerülve az ingatlan fűtését lássa el. A kapcsoló fokozatai természetesen lehetővé teszik a megosztott üzemmódot. Az összesen 75 m2 napsugárgyűjtő felületre azért van szükség, hogy legyen elegendő felület a napsugarat hasznosító hajszálcsövek elhelyezésére. Projektünk egyik feladata annak a határozott megállapítása, hogy egy adott méretezésű naptükör berendezéshez mekkora az optimális napfeltöltési felület, és ez a felület megosztott, vagy csak fűtési, vagy csak áramtermelési funkcióknál mekkora névleges teljesítményre képes.

A hőszivattyú feladata a hajó fűtésének biztonságossá tétele, mivel a naptükör teljesítménye függ a napsugárzástól és attól, hogy milyen arányban szükséges a teljesítményét megosztani az áram- és fűtővíztermelés között.

A szennyvíztisztító a víz- és csatornahálózattól faló függetlenséget jelenti. A biológiai rendszerű szennyvíztisztító képes bizonyos funkciókhoz (WC-öblítés, takarítás) újrafelhasználható vizet termelni a saját szennyvíztároló tankból, illetve akár a Dunából. Egy ugyanilyen berendezés biztosítaná a szennyvíz olyan mérvű megtisztítását, hogy az a Dunába visszaereszthető legyen. Ez az eljárás a modern kommunális szennyvíztisztítók eljárásával azonos elvű.

Innovációnk egyik feladata annak kiderítése, hogy a szükséges vízmennyiségnek hány százalékát lehet víztisztító berendezéssel pótolni. Ezért nem kapcsoljuk le a hajót a vízvezeték-rendszerről. A kísérletnek választ kell adnia arra a kérdésre, hogy milyen költségek mellett oldható meg a 100%-os víztisztítás.

A teherhordó ponton az összeszerelt naptükör, hőszivattyú és szennyvíztisztító berendezés tervezett elhelyezésére szolgál. A hajót egy vízszintesen merev, függőlegesen flexibilis megoldással kötik össze a pontonnal. Az összekötő elemben megfelelően szigetelt csövek közvetítik az energiát. A pontonnak a hajó után kötéséhez az illetékes hatóságok már hozzájárultak.