A projektvezető

A projektvezető Kláris

A Kláris Kft. megalakulásakor céljául tűzte ki, hogy a világban jelenleg meglévő és elterjedt megoldások helyett olyan gondolatokkal és megoldásokkal foglalkozzon, amelyek nem a meglévő rendszerek továbbfejlesztései, hanem radikálisan újat hozhatnak a jövő számára. Ebben a szellemben elsősorban szakkönyvkiadással, oktatással, tanácsadással, másodsorban innovációs projektekkel, termék- és szolgáltatásfejlesztéssel foglalkozik. A cég a budapesti telephelyét kifejezetten az ingatlanüzemeltetési innovációs tevékenységhez vásárolta meg.

A 2002-ben létrejött művészeti műhely egy korábbi szoftverfejlesztő cégből alakult. Feladataként határozta meg olyan új utak keresését, amelyek egy szellemibb és emberibb jövő megteremtéséhez vezethetnek. A cég által kiadott könyvek a gondolkodás megújítását szolgálják. Kötetek, mint pl. „A normálistól az egészségesig” vagy „A hetedik nap vége” mind a világ jelenlegi állapotából és gondolkodásából kiindulva egy magasabb, szellemibb szintre való elérkezés lehetőségét és lehetséges útjait mutatja fel. A pedagógia sorozat az emberben rejtőző teremtő erőbe vetett bizalom megerősítésére és a kreativitás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

A Kláris Kft. kifejlesztette a legmodernebb kommunikációs eszközöket használó DOKUMENTUMARCHIVÁLÓ-t, melynek neve: e-archive. A programcsomagot Ausztriában már 230 cég használja megelégedéssel, a Kláris most szeretné a csomagot magyar piacon is értékesíteni. A rendszer kifejlesztésének mozgatórugója a papíralapú, hely-, erőforrás- és energiaigényes archiválás kiváltása modern, flexibilis és költséghatékony elektronikus alapú archiválással.

A cég kutatásokat végez az oktatás és a terápia megreformálásának területén, s ennek eredményeit nemcsak könyvekben, hanem kulturális filmekben is a széles nyilvánosság rendelkezésére bocsátja. A cég nemcsak könyveket ad ki, hanem filmstúdiót is üzemeltet, amelyben dokumentum- és kulturális filmek készülnek.

Az irodahajó a fenti innovációs tervek érdekében 2003-ban lett a cég telephelye. Az ingatlant a tervezési időszakban a cég irodaként bérbeadja, ennek során számítottuk ki az önálló energiaellátás hatalmas gazdasági hasznát. A takarékossági okok mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának az igénye is szerepet játszott e pályázat megírásában. Cégünk a prototípus kialakításának és tesztelésének eszközével egy összetett önellátó rendszert kíván megvalósítani.